BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Ofisi
2021 PROJESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ GASTRONOMİ HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI – I. ÇAĞRI

2021 PROJESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ GASTRONOMİ HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI – I. ÇAĞRI 

Proje Numarası: 2021-1-TR01-KA131-HED-000005603
Erasmus+ Gastronomi Hareketlilik Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, AB üyesi ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında başvuru yapacak personel seçimi, aşağıda belirtilen alanlardan yapılacaktır:
 • Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
 • Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
Hareketliliğin, Ekim 2022 tarihine kadar tamamlanmış olması beklenmektedir.

Kontenjan sayısı: 4 personel
İlan yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2022
Başvuru tarihleri: 09 Mayıs – 23 Mayıs 2022 (mesai bitimi saat 17.00)
Başvuru linki: www.turkiye.gov.tr veya https://portal.ua.gov.tr/default.aspx
Başvuru sonuçlarının ilanı için öngörülen tarih: 30 Mayıs 2022

Başvuru şekli:
 • Tüm başvuru işlemleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan E-devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülecektir.
 • Başvuru için istenen belgelerin Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge ile başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • E-devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinde yapılandırılan başvuru portalı 30.05.2022 tarihinde saat 17:00 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.
 • Başvuru işlemleri yalnızca Edevlet üzerinden alınacaktır: turkiye.gov.tr veya https://portal.ua.gov.tr/default.aspx
          www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet kapısına giriş yapmanız halinde, sonra arama kısmına Erasmus+ ve ESC Başvuruları yazarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus+ başvurularına ulaşabilirsiniz.
 • Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacaktır. Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir: [email]erasmus@ibu.edu.tr
 • [/email] 
  Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı: 
 • Personel eğitim alma hareketliliği, kurum personelinin program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Eğitim etkinlikleri ya da işbaşı eğitimi eğitim alma faaliyetinin konusu olabilir.
 • Eğitim alma faaliyeti, yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarında, işletmelerde veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları vb. olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
 • Seçim sürecinde Ulusal Ajans ve program kurallarına göre oluşturulan BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır. Seçim kriterlerine http://erasmus.ibu.edu.tr/egitim-alma-hareketliligi linkinden ulaşabilirsiniz.
Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler
 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 5 gündür.
 • Gidiş ve dönüş seyahat günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.
 • İsteyen personel bu programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Erasmus+ bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu nedenle zihinsel, fiziksel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel misafir olunan kurumun kendi yerel personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz. Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi içerir.
 • Eğitim Alma Hareketliliği BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2021-1-TR01-KA131-HED-000005603 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını resmi şekilde 06 Haziran 2022 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne eposta ile ([email]erasmus@ibu.edu.tr
 • [/email]) bildirmeleri gerekmektedir.
Başvuru Belgeleri:
 • Yabancı dil belgesi
 • Eğitim alma programı
 • Davet mektubu
Hibeler Hakkında Bilgi ve seyahat gideri hesaplamaları için linki tıklayınız:
http://erasmus.ibu.edu.tr/component/k2/item/484-2021-projesi-2021-2022-akademi-k-yili-erasmus-gastronomi-hareketli-li-k-konsorsi-yumu-personel-egi-ti-m-alma-hareketli-li-gi-basvuru-i-lani-i-cagr

Seçim kriterleri hakkında bilgi almak için:
http://erasmus.ibu.edu.tr/personel/egitim-alma-hareketliligi 
 

2021 PROJESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ GASTRONOMİ HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI – I. ÇAĞRI 

Proje Numarası: 2021-1-TR01-KA131-HED-000005603
Erasmus+ Gastronomi Hareketlilik Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, AB üyesi ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında başvuru yapacak personel seçimi, aşağıda belirtilen alanlardan yapılacaktır:
 • Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
 • Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
Hareketliliğin, Ekim 2022 tarihine kadar tamamlanmış olması beklenmektedir.

Kontenjan sayısı: 4 personel
İlan yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2022
Başvuru tarihleri: 09 Mayıs – 23 Mayıs 2022 (mesai bitimi saat 17.00)
Başvuru linki: www.turkiye.gov.tr veya https://portal.ua.gov.tr/default.aspx
Başvuru sonuçlarının ilanı için öngörülen tarih: 30 Mayıs 2022

Başvuru şekli:
 • Tüm başvuru işlemleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan E-devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülecektir.
 • Başvuru için istenen belgelerin Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge ile başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • E-devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinde yapılandırılan başvuru portalı 30.05.2022 tarihinde saat 17:00 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.
 • Başvuru işlemleri yalnızca Edevlet üzerinden alınacaktır: turkiye.gov.tr veya https://portal.ua.gov.tr/default.aspx
          www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet kapısına giriş yapmanız halinde, sonra arama kısmına Erasmus+ ve ESC Başvuruları yazarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus+ başvurularına ulaşabilirsiniz.
 • Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacaktır. Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir: [email]erasmus@ibu.edu.tr
 • [/email] 
  Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı: 
 • Personel eğitim alma hareketliliği, kurum personelinin program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Eğitim etkinlikleri ya da işbaşı eğitimi eğitim alma faaliyetinin konusu olabilir.
 • Eğitim alma faaliyeti, yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarında, işletmelerde veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları vb. olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
 • Seçim sürecinde Ulusal Ajans ve program kurallarına göre oluşturulan BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır. Seçim kriterlerine http://erasmus.ibu.edu.tr/egitim-alma-hareketliligi linkinden ulaşabilirsiniz.
Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler
 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 5 gündür.
 • Gidiş ve dönüş seyahat günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.
 • İsteyen personel bu programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Erasmus+ bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu nedenle zihinsel, fiziksel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel misafir olunan kurumun kendi yerel personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz. Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi içerir.
 • Eğitim Alma Hareketliliği BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2021-1-TR01-KA131-HED-000005603 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını resmi şekilde 06 Haziran 2022 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne eposta ile ([email]erasmus@ibu.edu.tr
 • [/email]) bildirmeleri gerekmektedir.
Başvuru Belgeleri:
 • Yabancı dil belgesi
 • Eğitim alma programı
 • Davet mektubu
Hibeler Hakkında Bilgi ve seyahat gideri hesaplamaları için linki tıklayınız:
http://erasmus.ibu.edu.tr/component/k2/item/484-2021-projesi-2021-2022-akademi-k-yili-erasmus-gastronomi-hareketli-li-k-konsorsi-yumu-personel-egi-ti-m-alma-hareketli-li-gi-basvuru-i-lani-i-cagr

Seçim kriterleri hakkında bilgi almak için:
http://erasmus.ibu.edu.tr/personel/egitim-alma-hareketliligi 
 
İlan Bilgileri

GASTRO-KON-2021-1

09.05.2022

23.05.2022

Şuan Kaldı

d5c6d72e-400e-4ff8-a893-3785d8fa903e