BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Ofisi
2022/20223 Akademik Yılı Erasmus

Başkent Üniversitesi 2022/2023 Akademik Yılı Önlisnas , Lisans , Yüksek Lisans ve Doktora Programları için Erasmus Hareketlilik Başvurusu 
2022/2023 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi için Başkent Üniversitesi kayıtlı öğrencileri için açılmıştır. En az bir dönem lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları, b. Üniversitenin imzaladığı kurumlararası anlaşma, “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi Programı)”, “Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından başvuru yılına ait yayımlanan “Uygulama El Kitabı” Öğrenci Hareketliliği genel not ortalaması koşulunu sağlaması, c. Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşullarını sağlaması, • Çift ana dal öğrencileri ile iki lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler bir başvuru döneminde iki programdan biri için değişim programlarına başvurabilirler. • Özel durumlar fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. • Araştırma Görevlileri görevli olduğu bölüm/EABD başkanlığının ve dekanlık/enstitü Müdürlüğünün onayını başvuru aşamasında alır. • İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri değişim programlarına başvuramaz. • Programın kredili veya kredisiz ders yükünü tamamlamamış olan dördüncü dönemdeki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişim programlarından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı ve EABD başkanlığı yetkilidir. • Program kapsamında alınacak dersler İngilizce dışında bir dilde verilmekte ise ilgili dili yeterli düzeyde bilmeleri veya öğrenmekte olduklarını belgelemeleri,
 • Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.
 • Başvuru Sahibinin Ön Lisans/ Lisans Programlarında Genel Not Ortalamasınınen az  2.20, Lisansüstü Programlarda en az 3.00 olması gerekir
 • Dil Sınavı Belgeniz yoksa Yabancı Diller Yüksek okulu tarafından yapıan dil seviye tespit sınavaına katılamnız gerekir. 
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre olabilir.
 • Doktora programlarının aşağıdaki belirtilen aşamalarında değişim programlarından yararlanılamaz: a) Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde b) Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde c) Programın azami süresinin son döneminde Henüz seminer dersi almamış ya da program ders yükünü tamamlamamış olan 4.dönem tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişim programlarından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı ve EABD Başkanlığı yetkilidir.
 • Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.
2022/2023 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi için Başkent Üniversitesi kayıtlı öğrencileri için açılmıştır. En az bir dönem lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları, b. Üniversitenin imzaladığı kurumlararası anlaşma, “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi Programı)”, “Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından başvuru yılına ait yayımlanan “Uygulama El Kitabı” Öğrenci Hareketliliği genel not ortalaması koşulunu sağlaması, c. Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşullarını sağlaması, • Çift ana dal öğrencileri ile iki lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler bir başvuru döneminde iki programdan biri için değişim programlarına başvurabilirler. • Özel durumlar fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. • Araştırma Görevlileri görevli olduğu bölüm/EABD başkanlığının ve dekanlık/enstitü Müdürlüğünün onayını başvuru aşamasında alır. • İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri değişim programlarına başvuramaz. • Programın kredili veya kredisiz ders yükünü tamamlamamış olan dördüncü dönemdeki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişim programlarından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı ve EABD başkanlığı yetkilidir. • Program kapsamında alınacak dersler İngilizce dışında bir dilde verilmekte ise ilgili dili yeterli düzeyde bilmeleri veya öğrenmekte olduklarını belgelemeleri,
 • Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.
 • Başvuru Sahibinin Ön Lisans/ Lisans Programlarında Genel Not Ortalamasınınen az  2.20, Lisansüstü Programlarda en az 3.00 olması gerekir
 • Dil Sınavı Belgeniz yoksa Yabancı Diller Yüksek okulu tarafından yapıan dil seviye tespit sınavaına katılamnız gerekir. 
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre olabilir.
 • Doktora programlarının aşağıdaki belirtilen aşamalarında değişim programlarından yararlanılamaz: a) Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde b) Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde c) Programın azami süresinin son döneminde Henüz seminer dersi almamış ya da program ders yükünü tamamlamamış olan 4.dönem tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişim programlarından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı ve EABD Başkanlığı yetkilidir.
 • Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.
İlan Bilgileri

1

08.04.2022

30.05.2022

Şuan Kaldı

ce5259a1-1f1e-4b46-80bc-323e3c7156b8