MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Ofisi
ERASMUS+ 2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ VETERİNER KONSORSİYUM PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Erasmus+ Programı (2021-2027) kapsamında “2021 Veteriner Konsorsiyum Projesi” dâhilinde PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ faaliyetinden yararlanmak isteyen veterinerlik ve ilgili alanlarda görevli akademik personel için başvuru sayfasıdır.

ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuru sahibinin kadrosunun faaliyet için uygun olması ve fiilen kurumda görev yapıyor olması şarttır.  
2. Yabancı dil seviyesi açısından belli bir baraj puanı uygulaması söz konusudur ve başvuru sahibi personelin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için yabancı dil puanının asgari (en az) 50 olması gerekmektedir.  

GEREKLİ BELGELER
Başvuru için yüklenmesi gereken ve ilan metninde detayları verilmiş olan aşağıdaki belgeleri hazır bulundurunuz.

Zorunlu olarak talep edilen belgeler:
Konsorsiyum Personel Eğitim Alma Başvuru Formu
Yabancı Dil Sonuç Belgesi
Davet Mektubu

Mevcut ise isteğe bağlı olarak aşağıda yer alan kanıtlayıcı belgeler:
Şehit/gazi çocuğu iseniz kanıtlayıcı resmi belge
Engelli iseniz kanıtlayıcı resmi belge
Personel Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ VE DEĞERLENDİRME
Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personelin başvuruları değerlendirilirken ilgili ilan metninde yer alan Aday Puanlama Cetveli kullanılacaktır. 

KONTENJANLAR ve HAREKETLİLİK SÜRELERİ
Üniversitemizin ortak olarak yer aldığı 2021-1-TR01-KA131-HED-000006584 nolu Veteriner Konsorsiyum Projesi kapsamında, Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyeti için kurumumuza tahsis edilmiş bütçe dâhilinde, işbu ilana yapılan başvurular arasından 2ASIL KATILIMCI ADAYI hibeli olarak programdan yararlanmak üzere seçilecektir.  Personel Hareketliliği için asgari süre 2 gün (kurallar dâhilinde geçerli bir faaliyet olması için), azami süre yine 5 gün (mevcut toplam bütçe miktarına göre) olmak durumundadır. 

HİBELER
Erasmus+ Programı Veteriner Konsorsiyum Personel Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak olan personele yurtdışında geçirecekleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere katkı niteliğinde bireysel hibe ve seyahat desteği verilir.
 
İLETİŞİM

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Ofisi
Su Ürünleri Fakültesi Binası, MSKÜ Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi
Menteşe, MUĞLA
E-posta : [email]intoffice@mu.edu.tr[/email]

Ön metin
İlan Bilgileri

VET-KON-TRAIN-2021-MSKÜ

18.05.2022

06.06.2022

Şuan Kaldı

af356542-a751-427c-8d3b-6ec209558e5f