KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Ofisi
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI 2021-1-TR01-KA131-HED-000004679 PROJE NOLU ERASMUS+ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI 2021-1-TR01-KA131-HED-000004679 PROJE NOLU ERASMUS+ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
2021-2022 Akademik yılı Erasmus+ Programları kapsamında Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları 31 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecektir.

İLAN TARİHİ : 6 NİSAN 2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 31 MAYIS 2022
SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ : 7 HAZİRAN 2022
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI : 6 NİSAN 2022
KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ORYANTASYON SEMİNERİ : 10 HAZİRAN 2022

BAŞVURU

Tüm başvuru, seçim ve yerleştirme iş ve işlemleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan E-devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülecektir. Başvuru belgelerinin fiziki olarak iletilmemesi, yalnızca Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve başvuru belgelerinin çevrimiçi olarak yüklenebilmesi için belirlenen tarih aralığına titizlikle uyulması zaruridir. E-devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinde yapılandırılan başvuru portalı 31.05.2022 tarihinde saat 23:59 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır. Başvuru işlemleri yalnızca Ulusal Ajans Başvuru Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir: https://portal.ua.gov.tr/default.aspx Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri nispetinde oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacaktır. Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir: erasmus@karatay.edu.tr  


 BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER 
1- Tüm başvurular online olarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://portal.ua.gov.tr/üzerinden yapılacaktır.
2- Transkript; Onaylı güncel not döküm belgesi. E-devlet üzerinden veya Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden alınmalıdır.
3- İngilizce Sınav Sonuç Belgesi; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından son iki yıl içerisinde yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (en az 45/100) başvuruda geçerli olacaktır. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen KPDS, ÜDS, YDS (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil) ve YÖKDİL sınavlarından alınmış olan puanlar (en az 50/100); bu sınavlara ek olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı bitirme notları ve Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı notları Erasmus öğrenci öğrenim-staj faaliyetlerine başvurular için geçerli sayılmaktadır.
4- Davet Yazısı; Staj yapmak istediğin kuruluştan aldığın davet yazısı. Davet yazısı başvuru aşamasında sisteme yüklenmek zorunda değildir. Davet yazısı olan öğrencilere +10 puan ekleme yapılacaktır.

 ! Gerekli tüm bilgilendirmeler ve iletişim websitesi ve e-posta yoluyla yapılacaktır. Bundan dolayı başvurunuzu yaparken güncel kullandığınız e-posta adresini yazmanız önemlidir.
! Bu başvuru ilanı ile üniversitemizden staj hareketliliğine hibeli olarak seçilebilecek toplam kontenjan 5 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanın nihai hali bütçelere göre değişiklik gösterebilecek olup, değişiklik yapma hakkı Koordinatörlüğümüzde saklıdır.

 BAŞVURU ŞARTLARI 
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,   
b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış
1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;
2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100,   
c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.
4- Yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu husus, öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken açılan staj hareketliliği ilanına başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.
5- Koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde başvuru yapılması. 
6- Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ Başvuru Süreci Bilgilendirme Seminerine katılmaları.
7-  Başvuru yapmak isteyen adaylar 2021-2022 Akademik yılı için hareketliliğin fiilen başlamasının, ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki ulusal mercilerin bu yöndeki kararlarına bağlı olduğunu, Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve karşılanmayacağını kabul etmiş sayılırlar.
 DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Akademik başarı düzeyi [%50 (100 puan üzerinden]
Dil Seviyesi [%50 (100 puan üzerinden)]
Şehit ve Gazi çocuklarına [+15 puan] 4
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) [+10 puan]
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere) [+10 puan] 5Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma [+10 puan]Aynı öğrenim düzeyinde, hibeli veya hibesiz olarak, programdan yararlanmış olmak (staj ve/veya öğrenim) [-10 puan]
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak [-10 puan]
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmamak [-10 puan]
Birden fazla hareketlilik türüne aynı anda başvuruda bulunmak (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne [öğrenim veya staj] azaltma uygulanır) [-10 puan]
Aynı öğrenim kademesi içinde hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin öğrenim ve staj faaliyetine aynı zamanda başvurması (daha önce faydalanılan hareketlilik türünden farklı olarak başvurulan ikinci hareketlilik türünden azaltma uygulanır) [-20 puan]
Aynı öğrenim kademesi içinde seçilerek hareketlilik hakkı kazanıldığı halde, faaliyetin mücbir bir sebebe dayanmaksızın gerçekleştirilmemesi [-10 puan]
Erasmus+ Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına katılacağını beyan ederek mazeretsiz olarak sınava girmemek [-5 puan] 

Değerlendirme sonucundaki asil ve yedek aday sayısını değiştirme hakkı Erasmus Kurum Koordinatörlüğünde saklıdır.

Hibe Miktarları

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan: [750 €]
3. Grup Program Ülkeleri: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye: [600 €]
  
 Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir.
· Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.
· Erasmus hibesinin %80’i öğrenci değişime gitmeden evvel, kalan %20’si ise değişimden döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir.
· Öğrenim Anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılmayarak başarısız olan öğrencinin hibesinde kısmen/tamamen kesinti yapılması veya yapılmış olan ödemenin iadesini isteme hakkı üniversitemizde saklıdır.
· İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir
.· Program hakkında detaylı bilgi almak için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ya da Erasmus Bölüm Koordinatörlerine ulaşılmalıdır. Erasmus Bölüm Koordinatörleri

 UYGUN KATILIMCI KURUM/KURULUŞLAR
Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:
- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
- araştırma enstitüleri
- vakıflar
- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
- yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Öğrenci Staj Hareketliliğinde Süreler
Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.
1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
4) Şehit/Gazi çocukları
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:
Hareketlilik Türü                                                                İlave Hibe Desteği Miktarı
2-12 ay arası öğrenci hareketliliği                                      Aylık 250 Avro
5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*      Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 Avro
15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*    Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 Avro
*Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

 Seyahat Desteği
Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır
:-Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar
-1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar (yararlanıcı yükseköğretim kurumu 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlara seyahat hibesi vermeyebilir.
Seyahat Mesafesi                Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)               Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10 ila 99 KM arasında                                 23 
100 ila 499 KM arasında                             180                                                                210
500 ila 1999 KM arasında                           275                                                                320
2000 ila 2999 KM arasında                         360                                                                410
3000 ila 3999 KM arasında                         530                                                                610
4000 ila 7999 KM arasında                         820 
8000 KM veya daha fazla                           1500 
Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği
Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. 
Hibelerde Kesinti Yapılması
Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:
1.Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde % 5’ten az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır. Yükseköğretim kurumu başarısızlık nedeniyle yapılacak kesinti miktarı ve nedenlerini önceden belirlemeli, hareketliliğe katılacak öğrencilere duyurmalı, öğrenciyle imzalanacak hibe sözleşmesinde hüküm altına alınmalı ve aynı durumlar için aynı kesinti miktarını eşitlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde uygulamalıdır.
2) Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.Ödenen Hibenin Tamamının İadesi:Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.   

Bilgi için: erasmus.karatay.edu.tr websitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Sorularınız için: [email]erasmus@karatay.edu.tr[/email] adresine mail atabilirsiniz.
Telefon: 4441251/ 7876-7453
Instagram:ktokaratayuniversitesierasmus
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü A Blok 3.Katta bulunmaktadır.  

  

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.
İlan Bilgileri

3

06.04.2022

31.05.2022

Şuan Kaldı

9a504f56-d394-45e0-8203-4a124ffa24cc