ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Ofisi
ERASMUS+ OSMANGAZİ STAJ KONSORSİYUMU 2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2021-2022 akademik yılı Osmangazi Staj Konsorsiyumu, Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları 09.05.2022-27.05.2022 tarihleri arasında “portal.ua.gov.tr” adresinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Uluslararası İlişkiler Birimine fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir. 27.05.2022 tarihinden sonra başvuru yapılması ya da sisteme belge yüklenmesi mümkün olmayacağından, başvuruların belirlenen tarihler arasında yapılması önemlidir. Staj faaliyeti en az 60 gün olmalıdır.

Başvuru Şartları
1. Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak.
2. Akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora için 2.50/4.00 olması.
3. Yabancı dil seviyesinin en az “B1”(46) olması.
4. Sıralama Puanının en az 50 olması
5. Toplam başarı puanının eşit olması durumunda yerleştirme “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi”nin 11/b maddesine göre belirlenir.6. Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde Staj Hareketliliğinden yararlanabilmektedir. Ancak başvurularını mezun olmadan önce yapmak zorundadırlar.
7. Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır.
8. Osmangazi Staj Konsorsiyumu Staj Faaliyeti, 1 Mayıs 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olmalıdır.
9. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
10. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Başvuru Belgeleri
1. Staj yapılmak istenen kurumdan alınan Kabul/Davet Mektubu. (Staj kapsamında anlaşmamız bulunan bir kurumda staj yapmak üzere başvuracak öğrencilerin, davet mektubu sunmaları gerekmemektedir). Stajını Almanya ve Hollanda’da yapmak isteyen öğrencilerin kabul mektubu sunmasına gerek bulunmamaktadır.
2. İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. (Pandemi sebebi ile OBS’den de indirilebilir. Ofisimiz sıralamalarda asılları ile teyidini yapacaktır.)
3. Yabancı Dil Belgesi: Tercih edilen kurumun eğitim dili şartlarına uygun olarak, ESOGÜ Erasmus Yabancı Dil Sınavından (04.02.2022) ya da YDS, E-YDS, YÖKDİL, E-YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve geçerliliği devam etmekte olan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarından biridir.* Başvuru Belgeleri Pandemi sebebi ile taratılmış olarak e-posta yolu ile e-posta konusu “OSK Staj Hareketliliği Başvuru Belgeleri” olacak şekilde erasmus@tm.ogu.edu.tr adresine gönderilebilir.

Değerlendirme Ölçütleri

Başarı puanı, akademik not ortalaması % 50 + dil seviyesi % 50 şeklinde hesaplanmaktadır.
Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için "10 puan" düşürülmektedir.
Her bir bölüm için toplam 1 kişilik kontenjan ayrılmış olup hibenin yetersiz olması durumunda hibe tahsisi aşağıdaki yöntemle yapılacaktır:
· Hiç öğrenci göndermemiş bölümlere öncelik verilir,· Az öğrenci göndermiş bölümlere öncelik verilir,
· Her bölüm öğrencileri toplam başarı puanına göre kendi bölümleri içerisinde değerlendirilir.

Aşağıdaki durumlarda toplam başarı puanında indirim veya artırım yapılır:
·  Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan,
·  Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan,
·  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan,
·  Aynı eğitim düzeyinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, staj ve öğrenim dahil):     -10 puan,
·  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan,
·  Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma: +10 puan,
·  Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar ”DOTs”(Dijital pazarlama, dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistemi ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zeka eğitimleri) önceliklendirilir: +5 puan
·  Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10 puan,
·  İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma(tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan
·  Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan,
·  Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan.

Yerleştirme sonuçları 6 Haziran 2022 tarihinde web sayfamızdan duyurulacaktır.

NOT: STAJ FAALİYETİNİ ALMANYA ve HOLLANDA’DA GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYENLER İÇİN KABUL MEKTUPLARI BİRİMİMİZ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR. DİĞER ÜLKELERE GİDECEK ÖĞRENCİLER İÇİN KABUL MEKTUBU BULMA SÜRECİ KENDİLERİNE AİTTİR.


Hibe ve Kontenjan
Asil olarak seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır.Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olması durumunda başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrenciler hibeli olarak desteklenecektir. Hibenin tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda “değerlendirme ölçütleri” dikkate alınarak her bir bölüm için 1 kontenjan verilerek yerleştirme yapılacaktır. Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.

· Osmangazi Staj Konsorsiyumu kapsamında öğrencilerin hareketliliklerinin sadece 2 ayı hibelendirilecektir. Öğrenci daha uzun süreli kabul mektubu alırsa kalan günlerin masrafını kendisi karşılayacaktır.
· Osmangazi Staj Konsorsiyumu kapsamında yaklaşık 7 öğrenci “ASIL” olarak seçilecektir. Kabul mektuplarının alındığı ülkeye göre bu sayı artabilir ya da azalabilir.
[size=150]DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.
[/size][/center]

İlan Bilgileri

2021-1-OSK-KONS

09.05.2022

27.05.2022

Şuan Kaldı

34604aa2-c48f-463e-a1d2-30e1240ae7fa