İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Ofisi
2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ ERASMUS+ PORGRAM ÜLKELERİ (AB Üyesi ve AB üyesi Olmayan) ARASINDA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Porgram Ülkeleri (AB Üyesi ve AB üyesi Olmayan) Arasında Staj Hareketliliği Başvuru İlanı için Tıklayınız

Erasmus+ Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı Başvuruları: 25 Mart - 7 Nisan 2022

Yabancı Dil Düzeyi Tespit Yazılı Sınavı: 13 Nisan 2022
Yabancı Dil Düzeyi Tespit Sözlü Sınavı: 15 Nisan 2022
Başvuru Tarihleri: 9-24 Mayıs 2022
Seçim ölçütlerine göre başvuru koşullarını karşılayan öğrencilerin kabul mektuplarının akademik uygunluk kontrolü için İlgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gönderimi: 25 Mayıs 2022
Kabul mektuplarının akademik uygunluğuna dair onayın Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne Bildirimi (EBYS üzerinden üst yazı ile gönderilecektir.): 31 Mayıs 2022
Başvuruların Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi:
1 – 3 Haziran 2022
Seçim Sonuçlarının İlanı: 6 Haziran 2022
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi: 6 - 7 Haziran 2022
Çevrimiçi Oryantasyon Tarihi: 8Haziran 2022
Feragat etmek isteyen öğrenciler için son tarih: 30 Haziran 2022
Nihai Yerleştirme Sonuç Listesinin İlgili Birimlere Resmi Yazı ile Bildirilmesi: 1 Temmuz  2022


Başvuru yapacak adayların, İDÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfasında yer alan 2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Porgram Ülkeleri (AB Üyesi ve AB Üyesi Olmayan) Arasında Staj Hareketliliği Başvuru İlanını ve Detaylı Açıklamaları (http://www.idu.edu.tr/?page_id=6672) okuması gerekmektedir. 

Erasmus+ Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı Başvuruları: 25 Mart - 7 Nisan 2022
Yabancı Dil Düzeyi Tespit Yazılı Sınavı: 13 Nisan 2022
Yabancı Dil Düzeyi Tespit Sözlü Sınavı: 15 Nisan 2022
Başvuru Tarihleri: 9-24 Mayıs 2022
Seçim ölçütlerine göre başvuru koşullarını karşılayan öğrencilerin kabul mektuplarının akademik uygunluk kontrolü için İlgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gönderimi: 25 Mayıs 2022
Kabul mektuplarının akademik uygunluğuna dair onayın Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne Bildirimi (EBYS üzerinden üst yazı ile gönderilecektir.): 31 Mayıs 2022
Başvuruların Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi:
1 – 3 Haziran 2022
Seçim Sonuçlarının İlanı: 6 Haziran 2022
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi: 6 - 7 Haziran 2022
Çevrimiçi Oryantasyon Tarihi: 8Haziran 2022
Feragat etmek isteyen öğrenciler için son tarih: 30 Haziran 2022
Nihai Yerleştirme Sonuç Listesinin İlgili Birimlere Resmi Yazı ile Bildirilmesi: 1 Temmuz  2022


Başvuru yapacak adayların, İDÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfasında yer alan 2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Porgram Ülkeleri (AB Üyesi ve AB Üyesi Olmayan) Arasında Staj Hareketliliği Başvuru İlanını ve Detaylı Açıklamaları (http://www.idu.edu.tr/?page_id=6672) okuması gerekmektedir. 
İlan Bilgileri

2021 KA131-STAJ(2022-2023)

09.05.2022

24.05.2022

Şuan Kaldı

0e4ffe8c-45cc-407c-9ef7-5fd8bfae16fb